FOR FINANS

Vi tilbyr tilpassede løsninger for å ivareta ulike behov finansforetak møter fra både egne krav og investorers forventninger. Gjennom å skreddersy brukervennlige systemer, letter vi på arbeidsmengden samtidig som vi tilfredsstiller compliance-betingelser. Vi sørger for at våre tjenester er sømløst integrert og tilgjengelig for de som har behov for innsyn.

FOR INVESTOR

Alle investorer og aksjonærer som eier verdipapirer registrert i våre løsninger har vederlagsfri tilgang til sin beholdningsoversikt, endringsmeldinger og årsrapporter. En innlogging med Aksjeservice sikrer tilgang til de fleste prosjektfinansinvesteringer i Norge.

FOR SELSKAP

Vi gjør det mulig for enkeltselskaper å ha gode investortjenester uten å være knyttet opp mot eksterne forvaltere eller andre som spesialiserer seg på dette. Med Aksjeservice er selskapet og aksjonærene sikret korrekt skatterapportering av bevegelse i aksjene til ligningsmyndighetene.

Over 1.000 selskap registrert
- innen de fleste bransjer

Vi har kunder fra hele Norge, Sverige og Danmark.

Alltid tilgjengelig

Vi bygger våre løsninger slik at man alltid har tilgang, uansett hvor man befinner seg eller hvilke plattform man operer utfra. Vi forstår at man i dagens samfunn, med det kravet som stilles til tilgjengelighet, har behov for tilgang til sine data når man selv ønsker.

God informasjon

Det er lagt vekt på at data som presenteres skal være på en måte som er lettfattet og dekke de behov brukergruppen har.

dashboard

Dokumentasjon

Som investor skal du på en enkel måte finne den nødvendige dokumentasjon for dine investeringer – og som selskap skal det være enklere enn noen sinne å danne grunnlaget for denne informasjonen.

Tilpasninger

Skulle de behovene man har mot formodning ikke være dekket, tilbyr vi utstrakt skreddersøm etter ønske. Ta i tilfelle kontakt for uforpliktende tilbud.

Om Aksjeservice

VÅR HISTORIE

Det hele startet med utfordringer knyttet til innsendelse av aksjonærregisteroppgaver og manglende likviditet i annenhåndsmarkedet for unoterte aksjer. Dette ville gründerne bak selskapet gjøre noe med, og Aksjeservice ble startet i 2006. Vi har holdt oss til disse hovedområdene siden den gang og betjener i dag over 1.000 norske og skandinaviske selskap som tilsammen utgjør over hundre tusen aksjonærer. Vi muliggjør annenhåndsmarkedet for flere store finanshus og tilbyr skreddersydde løsninger knyttet til alle oppgaver rundt dette.

VÅR VISJON

Vår visjon er å tilby markedets beste løsninger knyttet til aksjonæradministrasjon slik at både forvaltere, selskap og aksjonærer / investorer skal ha tilgang til korrekte data på en lettfattet måte. Godt datagrunnlag sikrer korrekt skatterapportering og en enklere hverdag for alle parter.

TEKNOLOGI

For å muliggjøre vår visjon er vi avhengig av den beste teknologien og de beste systemene. Derfor er alle løsninger levert av Aksjeservice utviklet av selskapet selv og vi har spisskompetanse på både fag og systemutvikling innen finans.

Kontakt oss

Aksjeservice AS
Billingstadsletta 13
1396 Billingstad
Telefon: 66 77 37 30
KONTAKT OSS
For å avtale en gjennomgang med en av våre dyktige konsulenter, fyll inn skjema til høyre.Følg oss i sosiale medier

© 2017 - Aksjeservice AS