Aksjebok

Alle aksjeselskap er pålagt å føre aksjebok ihht aksjeloven, og det er strenge formaliakrav til innholdet og kvaliteten på denne.

Med aksjebok fra Aksjeservice blir arbeidet knyttet til den løpende føringen av aksjeboken og den årlige rapporteringen til aksjonærregisteret vesentlig forenklet. Det ligger rutiner for registrering av alle selskapshendelser og transaksjoner, og det hele er pakket inn i et brukervennlig grensesnitt som illustrert under:

aksjebokLøsningen er integrert med egen kommunikasjonsløsning, slik at sluttsedler, tegningsbevis samt andre rapporter og bekreftelser automatisk blir sendt ut til aksjonærene. Videre har man et bredt spekter av rapporter man selv kan hente ut og bygge opp etter eget behov. Rapporter kan lastes ned i .pdf eller Excel format.

Eksempler på rapporter er:

  • Transaksjonslister.
  • Eieroversikt (Aksjonærlister)
  • Utbyttelister - her kan vi også bistå med utbetalingsfiler (Dirrem)
  • Aksjonæroppgaver
  • Aksjebevis (Aksjeeierbevis)
  • Elektronisk Aksjonærregisteroppgave - direkte til Altinn

 

Aksjonærregisteroppgave

Den årlige rapporteringen til Aksjonærregistret skal være innsendt tidlig i februar hvert år. Aksjeservice er fagsystemleverandør til Altinn, hvilket betyr at våre kunder med enkle tastetrykk overfører aksjonærregisteroppgaven rett fra aksjeboken til Altinn og Aksjonærregistret uten behov for noen dobbeltføring.

Ta kontakt med oss i dag for uforpliktende demonstrasjon eller tilbud!

Telefon: 

66 77 37 30