Finansforetak

Aksjeservice kan tilby både front- og back-endløsninger for finansforetak, og skreddersyr disse etter hvert enkelt selskaps behov og ønsker. Fordelen med løsningene fra Aksjeservice er at de er sømløst integrert og dekker alle forretningsområders behov for tilgang, innsyn og kontroll.

Systemene kan deles inn i fire hovedgrupper:

Eierregister

I eierregistret, eller aksjeboken, ligger alle aksjonærer med sine respektive aksjeposter. Her registreres alle transaksjoner og kapitalhendelser og lagres i løsningen hele selskapets levetid. All innberetning til myndighetenes aksjonærregister ivaretas av selskapets kontofører hos Aksjeservice. Kontofører vil også kunne besvare alle beholdningsspørsmål i tillegg til ligningsrelaterte spørsmål fra aksjonærene.

Innsynsløsning – forvalter

Forvalter av selskapene har ofte behov for innsyn i bevegelser, informasjon lagret på aksjonærene etc. Med en innsynsløsning er dette tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Tilgangen til dette kan delegeres til så mange man ønsker.

Meglerløsning

Med en meglerløsning fra Aksjeservice vil man til enhver tid jobbe direkte mot et ajour eierregister, og det vil ikke lenger være mulig å havne i en situasjon med udekket short. Meglerne ser antall aksjer registrert på aksjonæren, og forsøker man å registrere en overdragelse av flere aksjer enn aksjonæren har fritt vil dette bli stoppet av systemet. Det samme gjelder aksjer sperret med pant, forsøker man å overdra disse vil transaksjonen automatisk bli stoppet inntil pantet er registrert opphevet. Alle transaksjoner registrert i meglerløsningen blir automatisk oppdatert i eierregistrert og det er ikke behov for manuelt etterarbeid.

Panthavertilgang

I tilfeller hvor andre finansinstitusjoner har utstrakt pant i selskapets aksjer kan det delegeres en spesiell innsynsløsning til disse. Panthaver vil da få oversikt over hvilke poster som er pantsatt, og om ønskelig også kunne registrere og frigi pant selv. En slik tilgang må godkjennes av selskapet før det åpnes for panthaver.

 

Ta kontakt med oss for uforpliktende gjennomgang eller et tilbud til ditt selskap.

Telefon: 

66 77 37 30